Hoe gaat een consult in zijn werk en wat kan je als Cliënt verwachten?. Dit lees je op deze pagina.

Voor prijzen verwijs ik je naar de prijzen pagina.

Werkgebied

Via telefoon, email en appjes werk ik in heel Nederland, België en Duitsland (wel alleen Nederlands talig of eventueel Engelstalig)

Voor huisbezoeken werk ik in een gebied wat maximaal een uur rijden is vanuit Eindhoven. Alles vanaf Eindhoven en maximaal een uur rijden (met de auto) er vandaan, hier zijn wel reiskosten aan verbonden.

De eerste afspraak

Je hebt de stap genomen en een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Dat is heel mooi! Voor dat we contact hebben stuur ik de formulieren om in te vullen naar je toe via de email. De formulieren zijn in te vullen via de computer/laptop of tablet/smartphone en met elke tekstverwerker. Op de afgesproken datum en tijd Neem ik telefonisch contact op of kom ik naar je toe.

Telefonisch / mail

Bij telefonische / mail afspraken Gaan we dieper in op het probleem. De van te voren ingevulde formulieren lees ik zorgvuldig voor de eerste afspraak zodat het een beetje helder is en ik tijdens de intake aanvullende vragen kan stellen als deze er zijn. Het is wel belangrijk dat er veel informatie verteld wordt en ik zal ook doorvragen om alles zo duidelijk mogelijk te krijgen. Dit omdat ik via de telefoon of mail zelf niet kan waarnemen, wat bij een huisbezoek wel het geval is.

Huisbezoek

Huisbezoeken kunnen een heel goed beeld opleveren omdat zowel volwassenen, dieren en kinderen zich beter op hun gemak voelen in hun eigen omgeving, de kans dat ze dan hun natuurlijke gedrag laten zien is groter. De eerste afspraak is altijd een intake en een anamnese. hieronder zal ik nader ingaan op beide aspecten. Afhankelijk van de klachten waarvoor ik bij je, jouw kind of huisdier komt duurt de eerste afspraak ongeveer een uur / anderhalf uur. Hou hier rekening mee bij het maken van de afspraak en indien het om een kind of dier gaat, dat het kind / dier zelf ook aanwezig is. Zorg verder voor een rustige omgeving zodat we niet gestoord kunnen worden tijdens de afspraak. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en blijft alles wat je verteld tussen jou en mij. Ik maak voor elke cliënt een dossier aan waarin jouw gegevens komen te staan en een kort verslag van de consulten, uiteraard vermeld het dossier ook de behandeling. Zodat dit bij een volgende afspraak makkelijk terug te zoeken is voor mij.

intake

Bij de intake gaan we kort in op de klachten waarvoor de afspraak gemaakt is. Ik maak tijdens het gesprek aantekeningen, dit gebruik ik om een gepaste therapie voor jou, jouw kind of huisdier samen te stellen.

Anamnese

Een anamnese is een vragenlijst waarbij Je klachten, die van je kind(eren) of huisdier(en) duidelijk worden. Dit kan bestaan uit 1 of meerdere vragenlijsten. Dit is nodig om de juiste behandeling te kunnen vaststellen. Er worden vragen gesteld over de diagnose en behandeling van de huisarts / specialist. Dit is belangrijk, want zonder dit kan en mag ik geen behandelplan samenstellen. Daarnaast kunnen er persoonlijke vragen gesteld worden over de situatie waarin je zich op dat moment bevind. Het is niet het fijnste onderdeel, maar wel nodig om alles duidelijk te krijgen.


De duur van de intake en anamnese neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag, hou hier rekening mee. Aan de hand van de intake en Anamnese stel ik een behandelplan samen met een voorstel voor behandeling en therapie. De therapie kan bestaan uit Aromatherapie, Bach Bloesem therapie of een combinatie van beiden. Dit zal uitgebreid besproken worden met je op de afgesproken manier (via e-mail of via telefoon). Je krijgt altijd een bevestiging via e-mail met de afspraken en het behandelplan. Naast het rapport zal ik ook een eerste remedie samenstellen, die je na het 1e consult zal krijgen. Indien er voor aromatherapie wordt gekozen (of een combinatie van) dan zal je eerst een proefexemplaar krijgen. Een proefexemplaar heeft een inhoud van 15ml / gram en is om te kijken of het product je bevalt en het geen bijwerkingen geeft. Dit is exclusief bij de prijs voor het consult (prijzen worden berekend aan de hand van gebruikte materialen). Alle overige producten zijn tegen extra kosten verkrijgbaar. Dit geldt voor zowel producten in de aromatherapie (dit zal 10, 30, 50, 60, 100 of 120 ml / gram zijn) en de Bach Bloesem mixflesjes (deze zijn altijd 30 ml). De extra kosten zijn om de door mij gemaakte kosten te dekken.

De consulten

De intake en anamnese zijn achter de rug en je hebt een behandelplan gehad met het voorstel van de behandeling / therapie. Bij de intake is een afspraak gemaakt voor het eerste consult. Een gewoon consult duurt afhankelijk van de loop tussen een half uur / uur. Hierbij gaan we dieper in op de klachten, mogelijke oorzaken en uiteraard de behandeling zelf. In verdere consulten wordt ook besproken hoe de voortgang is en of de therapie en producten helpen. Daarbij wordt gekeken of het product nogmaals voorgeschreven wordt of dat we de inhoud ervan aanpassen. Dit bespreken we tijdens het consult, zo ben je altijd op de hoogte van het vervolg plan. Uiteraard mag u met vragen altijd contact opnemen tussendoor.

Voordat we beginnen met de behandeling vraag ik om een overeenkomst te tekenen. Hierin staat dat we een behandeling starten en dat je het daarin gegeven advies opvolgt, dat we samen aangaan. De overeenkomst is een wettelijke verplichting voor therapeuten.

Hoeveel consulten er nodig zijn is afhankelijk van de klacht(en) en de therapie die ingesteld wordt. Een consult zal hooguit 1 keer in de 2 / 3 weken zijn, maar kan ook 1 keer per maand zijn. Tussendoor mag er altijd contact opgenomen worden als er iets is.

De consulten vinden net als de intake plaats via telefoon (kleine updates mogen altijd via mail of app gestuurd worden, zonder extra kosten) of bij jou thuis plaats, of indien het om dieren gaat die niet in huis / bij huis zijn waar het dier gestald staat. Als het om een kind of huisdier gaat is het belangrijk dat het kind / dier bij het consult aanwezig is. Zo kan ik ook zien hoe het gaat en een betere beoordeling geven van de therapie.

Belangrijk om te weten is dat deze therapieën niet medisch van aard zijn. Ik ben geen medisch opgeleid specialist. het is bedoeld als alternatief en naast behandeling van de huisarts of dierenarts / specialist. Indien het om behandelingen gaat waar geen arts voor nodig is, geldt dit uiteraard niet (zoals bestrijding ongedierte bij huisdieren). Hierdoor is er helaas ook geen vergoeding mogelijk via de zorgverzekering en komen alle kosten voor eigen rekening. Wel ben ik gediplomeerd Aromatherapeut en Bach Bloesem Therapeut, voor beiden heb ik een (met goed gevolg) opleiding gevolgd en certificaten behaald. Als er gebruik wordt gemaakt van producten met etherische oliën, dan is het raadzaam om contact op te nemen met je (dieren) arts / specialist / apotheek om te kijken of dit gebruikt kan worden naast de huidige behandeling. Bij Bach Bloesem is dit niet nodig, omdat dit veilig is voor mens en dier van jong tot oud en naast reguliere behandelingen en medicatie gegeven kan worden.

Telefonisch consult

Indien een afstand te ver is, is het mogelijk om telefonische consulten af te spreken. In dat geval vinden de intake en anamnese ook telefonisch plaats. Voor de eerste afspraak voor de intake, krijg je via e-mail een aantal formulieren toegestuurd, deze kan je na het invullen via e-mail terug sturen. Doe dit uiterlijk 3 dagen voor de afspraak zodat ik deze van te voren door kan nemen. Tijdens de intake nemen we deze formulieren door met eventueel aanvullende vragen van mijn kant. Dit gesprek kan tussen een uur en anderhalf uur duren, hou hier rekening mee bij de planning.

Belangrijk is dat alles heel goed omschreven moet worden omdat ik je als klant (of het dier) niet kan zien en observeren.

Aan het eind van de intake spreken we een datum af voor het eerste consult. Voor dit consult plaatsvind krijg je per e-mail een Behandelplan van mij met de bevindingen en mijn advies voor de therapie. Een telefonisch consult kan tussen de 20 minuten en een uur duren.

In het geval van telefonische consulten, zullen de remedies altijd per post verzonden worden en dient er rekening gehouden te worden met verzendkosten. Bij Bach bloesem kan een flesje wat je eerder hebt ontvangen terug gestuurd worden (op eigen kosten), waarna ik het opnieuw vul. Dit is goedkoper dan iedere keer een nieuw flesje. Indien goed verpakt, kan dit in een bubbeltjes envelop en per brievenbuspost . Per consult wordt bekeken of er een aanpassing nodig is.

Huisbezoeken

Zoals al eerder te lezen is, is een huisbezoek mogelijk als het binnen de mogelijkheden ligt voor mij qua afstand.

Huisbezoeken kunnen al vanaf de intake, van te voren krijg je een mail met formulieren die ingevuld moeten worden en minstens 3 dagen voor de afspraak bij mij binnen moeten zijn. Bij de intake nemen we de formulieren door en eventuele extra vragen die ik heb na het lezen van de formulieren. Dit huisbezoek kan tussen een half uur en uur duren.

Het voordeel van een huisbezoek is dat ik een persoon of dier kan zien in eigen omgeving, dit is vaak fijner en zal er meer eigen gedrag vertoond worden. De bevindingen die ik zie tijdens de observaties zullen ook in het kort te vinden zijn in het behandelplan.

Na de intake zal ik een behandelplan maken met advies die ik per email toestuur. Eventuele remedies die hieruit volgen, zullen per post verzonden worden, bij vervolgconsulten kan eventueel een remedie meegenomen worden, indien we een verandering in de remedie maken, dan geldt deze voor de eerst volgende.

Voor de huisbezoeken geldt een reiskosten vergoeding (te vinden op de prijzen pagina)